Chinesisch 中文 zhōng wén
Login Name:  Passwort:  
Home - 首页 - shǒu yè Suche - 检索 - jiǎnsuǒ Üben - 练习 - liàn xí Sonstiges - 更深 - gēng shēn Kontakt - 联系我 - liánxì wǒ Alte Seite
Kalender - 日历 - rì lì
« 2017年 十一月 »
星期日 星期一 星期二 星期二 星期四 星期五 星期六
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Heute ist der 24.11.2017
今天是 - Jīntiān shì
2017 年11 月 24 日

nián
Jahr
yuè
Monat

Tag
星期日
xīngqīrì
Sonntag
星期一
xīngqīyī
Montag
星期二
xīngqīèr
Dienstag
星期三
xīngqīsān
Mittwoch
星期四
xīngqīsì
Donnerstag
星期五
xīngqīwǔ
Freitag
星期六
xīngqīliù
Sonnabend
一月
yīyuè
Januar
二月
èryuè
Februar
三月
sānyuè
März
四月
sìyuè
April
五月
wǔyuè
Mai
六月
liùyuè
Juni
七月
qīyuè
Juli
八月
bāyuè
August
九月
jiǔyuè
September
十月
shíyuè
Oktober
十一月
shíyīyuè
November
十二月
shíèryuè
Dezember
.Besucher